Exchange policy


Incorrect/ damage items may be exchanged free of charge within 7 days after delivery in an unused condition.


If you’d like to exchange for a different size, you can proceed immediately under condition below:

Orders over 2,000 THB can be exchanged free of charge. Orders under 2,000 THB will be charged 150 THB for exchange fee.


Discount items are excluded from exchange policy, please recheck your size and colour before placing order.


There’s no refund policy.


If there’s any queries, please contact us via our social media or send an email to info@wministry.com.
เปลี่ยนสินค้า


กรณีได้รับสินค้าที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงตามแบบที่สั่งซื้อ หรือผิดไซส์ เรายินดีรับเปลี่ยนสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ภายใน 7 วัน ซึ่งสินค้าที่ถูกเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่ผ่านการใช้งานเท่านั้น


สำหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนขนาดของสินค้าสามารถดำเนินการได้ทันทีภายใต้ข้อบังคับนี้

กรณีที่ยอดสั่งซื้อมีมูลค่ามากกว่า 2,000 บาท สามารถเปลี่ยนสินค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากยอดสั่งซื้อต่ำกว่า 2,000 บาท จะมีค่าดำเนินการ 150 บาท


สินค้าลดราคาจะไม่รวมอยู่ในนโยบายการเปลี่ยนสินค้า กรุณาตรวจสอบไซส์และสีให้แน่นอนก่อนทำการสั่งซื้อ


ทางเราจะไม่มีนโยบายในการคืนสินค้าทุกกรณี


หากมีคำถามหรือข้อสงสัย ทีมงานของเรายินดีให้ความช่วยเหลือ ผ่านทางโซเชียลมีเดียของเรา หรือสามารถส่งอีเมลของท่ามาได้ที่ info@wministry.com


©️ 2022 W Trading Co., Ltd.