นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

W. MINISTRY ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท ดับเบิ้ลยู เทรดดิ้ง จำกัด (W Trading Co., Ltd.) (“ดับเบิ้ลยู เทรดดิ้ง” หรือ “บริษัท” หรือ “ผู้ให้บริการ”)

ข้อมูลของผู้ใช้งานที่เรารวบรวมเอาไว้

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ทาง W. MINISTRY จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไว้ เช่น ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล์ รหัสผ่าน 

2. เว็บไซต์ของ W. MINISTRY มีการเก็บข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตพื้นฐาน เช่น หมายเลขไอพี เขตการให้บริการอินเตอร์เน็ต การเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น สำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์การเข้าถึงและใช้งานส่วนต่างๆ เพื่อการสร้างและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานให้ครอบคลุมและใช้งานได้ง่ายขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า

การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

W. MINISTRY ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลรหัสบัตรเครดิตหรือเดบิตบนเว็บไซต์

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. W. MINISTRY จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์

2. W. MINISTRY ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เว็บไซต์ของเราได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้เท่านั้น

3. ในกรณีที่ W. MINISTRY ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์ เป็นต้น ทาง W. MINISTRY จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของเว็บไซต์ของ W. MINISTRY

4. W. MINISTRY อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หากพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน เกิดความผิดพลาดทางเทคนิค ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านถูกโจรกรรม หรือมีความต้องการจะยกเลิกบัญชี หรือข้อสงสัยว่าผู้ใช้รายอื่นกระทำการที่เป็นการทุจริต ฉ้อฉล กระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือกฎหมาย ผู้ใช้สามารถแจ้งให้บริษัททราบได้ที่ info@wministry.com หรือ โทร 02-115-5042, 065-540-6696 

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้และพิกเซลแท็กของบริการบนเว็บไซต์

W. MINISTRY ใช้คุกกี้ชั่วคราวเพื่อคงสถานะการเข้าสู่ระบบของคุณตลอดการเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเรา W. MINISTRY อาจใช้คุกกี้ถาวรหรือเว็บแคชเพื่อจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเนื้อหาบนเว็บไซต์ของผู้ใช้เอาไว้ เช่น บทความที่อ่านล่าสุด ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบสำหรับอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้แก่ผู้ใช้ 

W. MINISTRY อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น ทาง W. MINISTRY จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัท ดับเบิ้ลยู เทรดดิ้ง จำกัด (W Trading Co., Ltd.)

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทาง W. MINISTRY ยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ของ W. MINISTRY โดยการติดต่อ info@wministry.com หรือ โทร 02-115-5042, 065-540-6696

©️ 2022 W Trading Co., Ltd.